Szellemkép Szabadiskola
Adószámunk: 18187623-1-42

Fotós iskola - Szellemkép Szabadiskola fotós képzések online és Budapesten

A Szellemkép Szabadiskola mottója: a szép képtől eljutni a jó képig. 

Alkotói fotográfiát tanítunk. A fotográfia nem pusztán egy szakma, hanem kreativitásfejlesztő örömforrás.

Fotós iskolánk - Kik vagyunk mi?

„…A fotográfia nem gyorsvonat… Inkább kerékpár és időgép. Olyan közlekedési eszköz életünk díszletei között, mely nem engedi észrevétlen elsuhanni a tájat. És persze minden egyes kép azonnal elindít egy filmet, egy történetet, és előhívja az előtte és az utána kikövetkeztethető pillanatot. Tehát olyan varázslat, mely velünk rokon, belőlünk, és általunk jön létre, mégis önálló életet él…”
(Fuchs Lehel, a Szellemkép Szabadiskola művészeti vezetője)

A Szellemkép fotós iskola egy olyan komplex vizuális intézmény, mely 25 éve bázisa és műhelye a képpel foglalkozó fiataloknak. Nem csak alapítványi formában működtetett, nyitott formájú művészeti iskola, ahol kétszakos fotográfus és filmes képzés folyik, egymásra épülő, de önállóan, egyes egységekben is elvégezhető, alap-, közép- és felsőfokú szinteken, hanem egy nyitott műhely, külsősök számára is elérhető kulturális és szakmai programokkal.

Fotós iskola - A kezdetek

Fotós iskolánk története a múltszázad végéig nyúlik vissza. Elsőként 1989-ben a Szellemkép kortárs művészeti folyóirat született meg, alapvetően filmes és fotós irányultsággal és kereste azok kapcsolatát a társművészetekkel. Fiatal szerzőket vonzottunk hogy a pályakezdő szakírók is megerősödhessenek és elsősorban a fiatal fotográfusok és filmesek illetve a független „indi” alkotóknak szolgált és szolgál ma is terepül.

Fotográfia a tantervben

Az iskola indulásakor 1994-ben az Iparművészeti Főiskola felvételi rendszere rajzból mintázásból, kreatív feladatok megoldásából felvételiztetett fotográfiából nem. A fotós képességeket nem vizsgálta a fotó szakon. A két alapító Fuchs Lehel és Medgyesi Gabriella korábban több intézményben tanított, majd részt vett a filmes képzés Nemzeti Alaptantervbe emelésében.

A fotós iskola indulása

Ezek nyomán szükségét láttuk az elhanyagolt fotográfia helyzetével foglalkozni és az Iparművészeti Főiskola akkori tanáraival elkészítettük a Magyarországon ilyen egységben, azóta sem létező alap – közép – és felsőfokú fotográfiai oktatás tantervét.

Tehát ezek után indítottuk be az iskolát 1994-ben a fontosság és a küldetéstudattól motiválva. Az akkori „iparos” tanárok nagy örömmel és lelkesedéssel fogadták az ötletet és azonnal csatlakoztak. Az alapító tanárok: Fuchs Lehel, Medgyesi Gabriella, Gulyás Miklós, Zátonyi Tibor, Miltényi Tibor.

Fotós iskola - fotográfus képzések Budapesten - Szellemkép Szabadiskola fotókiállítás

A Szellemkép Szabadiskola mint fotós iskola

A Szellemkép Alapítvány által működtetett Szellemkép Szabadiskola 1994 óta végez fotográfiai és filmes művészeti oktatást alap-, közép és főiskolai szinten. Igyekszünk egy olyan szemlélet mentén tanítani, ahol nem a tanár szubjektív véleménye válik döntővé, hanem a hallgatók – alkotói fotográfiában megvalósuló – önkifejezése. A Szellemkép Szabadiskola képzése során törekszik olyan útravalót adni diákjainak, egy olyan önálló gondolkodásnak és eszköztárnak a kiépítését elérni, amivel bárki meg tudja találni a saját útját.

Alkotói fotográfia

Fontos, hogy hallgatóink megértsék, igenis létezik egy alkotói fotográfia, egy önkifejezés, de ez mégsem pusztán szubjektív kérdés. Szakmailag ezek megtanulható és mérhető dolgok. Egy olyan útravaló egy olyan önálló gondolkodásnak és eszköztárnak a kiépítését jelenti ez, amivel bárki meg tudja tanulni, hogyan fejezze ki képben önmagát hitelesen. Fotós oktatásunk folyamatos műhelymunkára épül, melyhez hallgatóinknak korlátlan idejű analóg- és digitális labort, saját mini műtermet és bizonyos számú külső műterem-gyakorlatot biztosítunk. Alapítványunk ösztöndíjakkal, pályázatokkal is segíti a legtehetségesebbeket. Gyakori kérdések   Jelentkezés

Fotós iskola nyári alkotótábor

Az iskolával egyidejűleg szintén 1994 óta minden nyáron alkotótábort is működtet, mely szorosan kapcsolódik az iskola tematikájához, ugyanakkor teljesen nyitott és országos, illetve nemzetközi vonzású. A Szellemkép folyamatosan publikálási lehetőséget teremt hallgatóinak.
Az elmúlt évek során 72 kiállítást szervezett hallgatóinak, ilyen menedzsment munkát egyetlen magyar intézmény sem végez beleértve, a művészeti egyetemeket is.

Online fotós iskolai képzések 2019 óta!

Tudtad, hogy a Szellemkép Szabadiskola nappali képzéseibe már 2019 óta lehetőség van online is bekapcsolódni?

Bizony, nemcsak a kialakult járványügyi helyzetben tudtunk alkalmazkodni a digitális oktatáshoz, hanem már előtte is felmerült az igény az online oktatásra, mi pedig hallgattunk a sokszor messziről érkező diákjaink szavára, és kialakítottuk az online fotográfus képzéseink menetét. Így eltöröltünk minden akadályt, most már valóban a világ minden tájáról belehet kapcsolódni a Szellemkép fotós oktatásba!

1994-től Fotó és Filmes Szakon a Szellemkép Szabadiskola tanárai:

Albertini Béla fotótörténet
Antal István videart történet
Baki Péter a fotó mint műtárgy
Bán András fotótörténet
Balog Zsolt rendezői ismeretek
Barta Zsolt Péter a fotó mint műtárgy
Benkő Imre autonóm riport
Bernáth Alex experimentális fotó
Birtalan Zsolt fotó haladó fotográfus szak
Bollók Csaba filmrendező
Bozsó András megrendezett fotó
Brezina Zoltán fekete fehér labor
Csizek Gabriella a fotó, mint műtárgy
Csoszó Gabriella fotográfiai alapismeretek
Déri Miklós autonóm riport
Dimitrov Györgyné videotechnika
Dolezsán Ágnes fotográfiai alapismeretek
Drégely Imre megrendezett fotó, portré, polaroid
Erdélyi János rendezői ismeretek
Fuchs Lehel fotográfiai alapismeretek, vizuális nyelv, operatőri ismeretek, mitológiai fotó, fiktív portré
Gremsberger József filmelmélet
Gulyás Miklós fototechnika, autonóm riport
Gyurján Eszter portré
Hamarits Zsolt digitális fotó, műtermi gyakorlatok
Illés Barna fotográfiai alapismeretek, megrendezett fotó
Herendi Péter a fotó, mint műtárgy, installáció
Kása Béla portréfotó
Kassay Róbert színestechnika
Komár István filmes alapismeretek
Kovács Melinda megrendezett fotó
Lengyel András, Lugosi Lugo László nagyfilmes formátumok, épületfotó

Medgyesi Gabriella filmelmélet, filmtörténet, dramaturgia
Miltényi Tibor fotótörténet
Muhi Klára filmszerkezet, dramaturgia
Nagy Ákos S8 labor
Perness Norbert fotográfus, digitális fotó, mesterkurzusok
Pongrácz Tibor esztétika
Rák József operatőri ismeretek
Rátki János műtermi gyakorlatok
Sarkantyú Illés műtermi fotó
Silló Sándor dramaturgia
Sopsits Árpád rendezői ismeretek
Szabadi Attila videovágás
Szaladják István operatőri ismeretek
Szarka Klára fotótörténet, művészettörténet
Szekeres Csaba forgatókönyv, rendezői ismeretek
Szilas Szilárd keskenyfilmlabor, S8 felvételtechnika
Szilágyi Sándor fotótörténet
Szirányi István művészettörténet
Szűcs Tibor a fotó mint műtárgy
Taskovics Dorka fotográfiai alapismeretek
Telek Balázs fotográfiai alapismeretek, camera obscura
Thernesz Vilmos operatőri ismeretek
Uhl Gabriella művészettörténet, esszé
Zelenák Zoltán fotográfus
Komporday Tamás fotográfus, világításgyakorlat, Photoshop, Lightroom, utómunka
Vékás Magdolna fotográfus – archaikus technika
Kasza Gábor fotográfus – kortárs fotó
Vajdovich Györgyi filmtörténet
Vancsó Zoltán autonóm riport, kreatív konzultációs gyakorlatok
Vékás Magdolna archaikus technikák
Zalka Imre archaikus technikák, fotótechnika, színes technika
Zátonyi Tibor portré

Magyar Művészeti Akadémia
Támogatónk

Aktualitások

Partnereink

NKA pályázat
Pixinfo
Fotós pályázat figyelő
Fotós pályázatok