Fotós képzések a Szellemkép Szabadiskolában

Hogyan épülnek fel nálunk a fotós képzések?

Művészeti fotóiskolánkban moduláris fotós képzések zajlanak, azaz egymásra épülő, de önállóan, egyes egységekben is elvégezhető fotográfus kurzusok végezhetők el: alapfokú fotográfus, haladó fotós és fotográfus mesterszak.

60 órás, féléves fotós képzés tandíja (online formában is): 325.000 Ft

Kezdő fotós képzések

Alapfokú fotográfus-képzésünk fotós iskolánkban egy félévből áll. A 60 órás alapozó képzés során hallgatóink elsajátítják a felvétel-technikai és utómunkákkal kapcsolatos alapismereteket, a fotó formanyelvi eszközeinek használatát (kompozíció, világítás, mélységélesség, stb.), melynek segítségével kialakul saját képi látásmódjuk.

A képzés folyamatos műhelymunkára épül, melyben elmélet és gyakorlat egyforma fontosságú. Ennek megfelelően fog alakulni az órák felépítése is: az elméleti ismeretek elsajátítása után szempontmegbeszélés, ennek alapján a fotós feladat kiadása, a következő óra elején pedig a képek elemzése, megbeszélése következik..

Kezdő fotós képzésünk témakörei:

– fényképészeti alapismeretek
– felvételtechnika, kisfilmes felvételkészítés
– a digitális alapfogalmak (bit, byte, pixel, file, stb), képformátumok(bitmap – grayscale – 
RGB – CMYK), fájlformátumok / tömörítés: – RAW – JPG – TIFF
– analóg és digitális kameratípusok, objektívek, jelölések, automatikák
– az elektronikus képrögzítés alapjai, digitális fotográfiai eszközök
– gyakorlati lehetõségek és korlátok kompakt, és tükörreflexes, cserélhetõ optikás, digitális 
fényképezõgépek használatakor
– világítás- és laborgyakorlat
– felvételi nyersanyagok, vegyszerek, fotópapírok
– a fekete-fehér hívás eszközei, eljárásai
– digitális utómunka (archiválás, nyomtatás, mentés) és a hozzájuk kapcsolódó 
alapfogalmak, képek elõkészítése -nyomtatásra, levilágításra, nyomdai feldolgozásra
– nagyítások, kontaktmásolatok készítése
– fotóesztétikai alapok
– a technikatörténet alapjai
– képbírálat-képelemzés- kompozíció
– a fotó formanyelvi eszközei és azok alkalmazása a gyakorlatban

További információk: szellemkep@gmail.com

Vagy személyesen fotós iskolánkban, az 1072 Budapest, Dob u. 20. szám alatt, előre egyeztetett időpontban.

Aktuálisan induló képzések: 2024. őszi szemeszter

fotós képzések - Szellemkép Alapítvány - fotográfus kurzusok

Haladó fotós képzések

Középfokú fotográfus-képzésünk két félévből álló fotós tanfolyam.

A II. évfolyam tantárgyai: 

A két félév tematikailag kétfelé csoportosítva tárgyalja a fotográfia egészét.

  • I. az emberábrázolást nélkülöző, illetve
  • II. az embert ábrázoló fotográfiai problémák (portré, autonóm riport)

Mindezt az alábbi kiegészítő tárgyak szövetébe ágyazva:
– fotótörténet
– fotótechnika
– világításgyakorlat
– fényképészeti gyakorlatok
– laborgyakorlat, különleges eljárások
– a felvételi és utómunka során alkalmazható trükkök
– képalkotás
– kreatív portréfotó
– riport- és dokumentumfotó

fotós képzések - Szellemkép Alapítvány - fotográfus kurzusok

A sikeres másodéves vizsga után fotóiskolai bizonyítványt adunk.
Emellett a fotósgyakorlatokból olyan portfólió állítható össze, amely jelentősen megkönnyíti a fotós pályakezdést. Azok az állami művészeti felsőoktatásba átjelentkező hallgatóink, akiket vonz a nappali tagozat és a biztonságtudatot ma egyre kevésbé nyújtó állami diploma, könnyűszerrel veszik a felvételi akadályokat.
A II. év második félévétől lehetőség van a webes önálló portfólió összeállítására, melyhez a felületet a fotóiskola biztosítja.

Jelentkezés és további információk: szellemkep@gmail.com 

Aktuálisan induló képzések: 2024. őszi szemeszter

Fotográfus mesterképzés


Felsőfokú fotográfus-képzésünk (mesterszak) három félévből áll a Szellemkép fotóiskolában.

Az első két félév a specializációk időszaka. Hallgatóink mesterkurzusokon orientálódva – mint tárgyfotó, épületfotó, megrendezett fotó, fiktív portré, autonóm riport-, és dokumentumfotó, fotogram, camera obscura, archaikus technikák, színes technika, műtermi gyakorlat, digitális mesterkurzus stb. – választják ki szakterületüket, melyből aztán elkészítik diplomamunkájukat, majd bizottság előtt megvédik azt.

A 3. év a diploma-kiállítással zárul.
A diploma védésen, az iskola tanárain és a külsős konzulens tanárokon kívül meghívottként, a Magyar Iparművészeti Egyetem, a Fiatal Fotóművészek Stúdiója vagy a Magyar Fotóművészek Szövetségének képviselője is gyakran jelen van, a tehetséges hallgatók munkáit figyelemmel kísérik.

A harmadévesek a fent említett intézményekkel együttműködve, vagy az iskola önálló szervezésében egyéni és csoportos kiállításokon szerepelhetnek, illetve a Szellemkép kortárs művészeti folyóiratban megjelenési, publikálási lehetőséget, a legjobbaknak ösztöndíjat, vizsgamentességet biztosítunk.

A III. évfolyam fotótanfolyama mesterkurzusok sorozatának tekinthető. Ez alapja lehet egy önálló, tisztán fotográfiai, kreatív szemléletű főiskolai oktatásnak, mely nem kapcsolná német minta szerint a fotót a grafikával, vagy honi példa szerint az ipari formatervezéssel, videóval, animációval, vagy egyéb intermediális területekkel. Az iskola megalapításakor még hiányzott egy ilyen iskola a magyar oktatás struktúrájából – igazi célunk ennek megteremtése volt.

 

A harmadévfolyamban tanult kiegészítő tárgyak:
– művészettörténet
– a fotó, mint műtárgy mesterkurzus
– kiállítás technika, a kiállítási minőségű kópia kritériumai
– műterem gyakorlat
– fotó-galeristák Magyarországon
– a külföldi portfolió összeállításának szempontjai

Jelentkezés és további információk: szellemkep@gmail.com

Lehetőség van adott esetben, az egyes mesterkurzusok külön, önálló látogatására is! Ehhez a félév megkezdése előtt kell jelentkezni a szellemkep@gmail.com címen első lépésben portfolió, önéletrajz és motivációs levél beküldésével. 

Aktuálisan induló képzések: 2024. őszi szemeszter
fotós képzések - Szellemkép Alapítvány - fotográfus kurzusok