Szellemkép Szabadiskola

Fotós iskola - Szellemkép Szabadiskola fotós képzések online és Budapesten

Fotós iskola az alkotói fotográfia szolgálatában

A Szellemkép Szabadiskola mottója: a szép képtől eljutni a jó képig. 

Alkotói fotográfiát tanítunk. A fotográfia nem pusztán egy szakma, hanem kreativitásfejlesztő örömforrás.

Fotós iskolánk - Kik vagyunk mi?

„…A fotográfia nem gyorsvonat… Inkább kerékpár és időgép. Olyan közlekedési eszköz életünk díszletei között, mely nem engedi észrevétlen elsuhanni a tájat. És persze minden egyes kép azonnal elindít egy filmet, egy történetet, és előhívja az előtte és az utána kikövetkeztethető pillanatot. Tehát olyan varázslat, mely velünk rokon, belőlünk, és általunk jön létre, mégis önálló életet él…”
(Fuchs Lehel, a Szellemkép Szabadiskola művészeti vezetője)

A Szellemkép fotós iskola egy olyan komplex vizuális intézmény, mely 25 éve bázisa és műhelye a képpel foglalkozó fiataloknak. Nem csak alapítványi formában működtetett, nyitott formájú művészeti iskola, ahol kétszakos fotográfus és filmes képzés folyik, egymásra épülő, de önállóan, egyes egységekben is elvégezhető, alap-, közép- és felsőfokú szinteken, hanem egy nyitott műhely, külsősök számára is elérhető kulturális és szakmai programokkal.

Fotós iskola - A kezdetek

Fotós iskolánk története a múltszázad végéig nyúlik vissza. Elsőként 1989-ben a Szellemkép kortárs művészeti folyóirat született meg, alapvetően filmes és fotós irányultsággal és kereste azok kapcsolatát a társművészetekkel. Fiatal szerzőket vonzottunk hogy a pályakezdő szakírók is megerősödhessenek és elsősorban a fiatal fotográfusok és filmesek illetve a független „indi” alkotóknak szolgált és szolgál ma is terepül.

Fotográfia a tantervben

Az iskola indulásakor 1994-ben az Iparművészeti Főiskola felvételi rendszere rajzból mintázásból, kreatív feladatok megoldásából felvételiztetett fotográfiából nem. A fotós képességeket nem vizsgálta a fotó szakon. A két alapító Fuchs Lehel és Medgyesi Gabriella korábban több intézményben tanított, majd részt vett a filmes képzés Nemzeti Alaptantervbe emelésében.

A fotós iskola indulása

Ezek nyomán szükségét láttuk az elhanyagolt fotográfia helyzetével foglalkozni és az Iparművészeti Főiskola akkori tanáraival elkészítettük a Magyarországon ilyen egységben, azóta sem létező alap – közép – és felsőfokú fotográfiai oktatás tantervét.

Tehát ezek után indítottuk be az iskolát 1994-ben a fontosság és a küldetéstudattól motiválva. Az akkori „iparos” tanárok nagy örömmel és lelkesedéssel fogadták az ötletet és azonnal csatlakoztak. Az alapító tanárok: Fuchs Lehel, Medgyesi Gabriella, Gulyás Miklós, Zátonyi Tibor, Miltényi Tibor.

Fotós iskola - fotográfus képzések Budapesten - Szellemkép Szabadiskola fotókiállítás

A Szellemkép Szabadiskola mint fotós iskola

A Szellemkép Alapítvány által működtetett Szellemkép Szabadiskola 1994 óta végez fotográfiai és filmes művészeti oktatást alap-, közép és főiskolai szinten. Igyekszünk egy olyan szemlélet mentén tanítani, ahol nem a tanár szubjektív véleménye válik döntővé, hanem a hallgatók – alkotói fotográfiában megvalósuló – önkifejezése. A Szellemkép Szabadiskola képzése során törekszik olyan útravalót adni diákjainak, egy olyan önálló gondolkodásnak és eszköztárnak a kiépítését elérni, amivel bárki meg tudja találni a saját útját.

Alkotói fotográfia

Fontos, hogy hallgatóink megértsék, igenis létezik egy alkotói fotográfia, egy önkifejezés, de ez mégsem pusztán szubjektív kérdés. Szakmailag ezek megtanulható és mérhető dolgok. Egy olyan útravaló egy olyan önálló gondolkodásnak és eszköztárnak a kiépítését jelenti ez, amivel bárki meg tudja tanulni, hogyan fejezze ki képben önmagát hitelesen. Fotós oktatásunk folyamatos műhelymunkára épül, melyhez hallgatóinknak korlátlan idejű analóg- és digitális labort, saját mini műtermet és bizonyos számú külső műterem-gyakorlatot biztosítunk. Alapítványunk ösztöndíjakkal, pályázatokkal is segíti a legtehetségesebbeket. Gyakori kérdések   Jelentkezés

Fotós iskola nyári alkotótábor

Az iskolával egyidejűleg szintén 1994 óta minden nyáron alkotótábort is működtet, mely szorosan kapcsolódik az iskola tematikájához, ugyanakkor teljesen nyitott és országos, illetve nemzetközi vonzású. A Szellemkép folyamatosan publikálási lehetőséget teremt hallgatóinak. Az elmúlt évek során 72 kiállítást szervezett hallgatóinak, ilyen menedzsment munkát egyetlen magyar intézmény sem végez beleértve, a művészeti egyetemeket is.

Online fotós iskolai képzések 2019 óta!

Tudtad, hogy a Szellemkép Szabadiskola nappali képzéseibe már 2019 óta lehetőség van online is bekapcsolódni?

Bizony, nemcsak a kialakult járványügyi helyzetben tudtunk alkalmazkodni a digitális oktatáshoz, hanem már előtte is felmerült az igény az online oktatásra, mi pedig hallgattunk a sokszor messziről érkező diákjaink szavára, és kialakítottuk az online fotográfus képzéseink menetét. Így eltöröltünk minden akadályt, most már valóban a világ minden tájáról belehet kapcsolódni a Szellemkép fotós oktatásba!

1994-től Fotó és Filmes Szakon a Szellemkép Szabadiskola tanárai:

Albertini Béla fotótörténet, Antal István videart történet, Baki Péter a fotó mint műtárgy, Bán András fotótörténet, Balog Zsolt rendezői ismeretek, Barta Zsolt Péter a fotó mint műtárgy, Benkő Imre autonóm riport, Bernáth Alex experimentális fotó, Birtalan Zsolt fotó haladó fotográfus szak, Bollók Csaba filmrendező, Bozsó András megrendezett fotó, Brezina Zoltán fekete fehér labor, Csizek Gabriella a fotó, mint műtárgy, Csoszó Gabriella fotográfiai alapismeretek, Déri Miklós autonóm riport, Dimitrov Györgyné videotechnika, Dolezsán Ágnes fotográfiai alapismeretek, Drégely Imre megrendezett fotó, portré, polaroid, Erdélyi János rendezői ismeretek, Fuchs Lehel fotográfiai alapismeretek, vizuális nyelv, operatőri ismeretek, mitológiai fotó, fiktív portré, Gremsberger József filmelmélet, Gulyás Miklós fototechnika, autonóm riport, Gyurján Eszter portré, Hamarits Zsolt digitális fotó, műtermi gyakorlatok, Illés Barna fotográfiai alapismeretek, megrendezett fotó, Herendi Péter a fotó, mint műtárgy, installáció, Kása Béla portréfotó, Kassay Róbert színestechnika, Komár István filmes alapismeretek, Kovács Melinda megrendezett fotó, Lengyel András, Lugosi Lugo László nagyfilmes formátumok, épületfotó, Medgyesi Gabriella filmelmélet, filmtörténet, dramaturgia, Miltényi Tibor fotótörténet, Muhi Klára filmszerkezet, dramaturgia, Nagy Ákos S8 labor, Perness Norbert fotográfus, digitális fotó, mesterkurzusok, Pongrácz Tibor esztétika, Rák József operatőri ismeretek, Rátki János műtermi gyakorlatok, Sarkantyú Illés műtermi fotó, Silló Sándor dramaturgia, Sopsits Árpád rendezői ismeretek, Szabadi Attila videovágás, Szaladják István operatőri ismeretek, Szarka Klára fotótörténet, művészettörténet, Szekeres Csaba forgatókönyv, rendezői ismeretek, Szilas Szilárd keskenyfilmlabor, S8 felvételtechnika, Szilágyi Sándor fotótörténet, Szirányi István művészettörténet, Szűcs Tibor a fotó mint műtárgy, Taskovics Dorka fotográfiai alapismeretek, Telek Balázs fotográfiai alapismeretek, camera obscura, Thernesz Vilmos operatőri ismeretek, Uhl Gabriella művészettörténet, esszé, Zelenák Zoltán fotográfus, Komporday Tamás fotográfus, világításgyakorlat, Photoshop, Lightroom, utómunka, Vékás Magdolna fotográfus – archaikus technika, Kasza Gábor fotográfus – kortárs fotó,  Vajdovich Györgyi filmtörténet, Vancsó Zoltán autonóm riport, kreatív konzultációs gyakorlatok, Vékás Magdolna archaikus technikák, Zalka Imre archaikus technikák, fotótechnika, színes technika, Zátonyi Tibor portré

Magyar Művészeti Akadémia
Támogatónk

Aktualitások

Partnereink

NKA pályázat
Pixinfo
Fotós pályázat figyelő
Fotós pályázatok