(Képzési intézmény/oktató neve, képzés típusa, képzésben eltöltött óraszám, stb.)
Adatkezelési tájékoztató Jelen űrlapon megadott adatait a Szellemkép Alapítvány (1072 Budapest, Dob u. 20. II./25., továbbiakban: Adatkezelő) jogos érdek alapján, kapcsolatfelvétel és tájékoztatás céljából kezeli és tárolja, betartva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és a GDPR rendelkezéseit. A megadott adatokat határozatlan ideig, vagy az érintett törlési kéréséig tárolja az Adatkezelő, harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra. Az adatokról tájékoztatást kérni, illetve Érintetti jogaival élni a szellemkep@gmail.com e-mail címen van lehetősége.